eSport Package

AIS Fiber eSport

AIS Fiber eSport Package

Best Latency เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเล่นเกมกับ AIS Fiber eSport

ความเร็วสูงสุด

(ดาวน์โหลด/อัปโหลด)
THB 790
บาท/เดือน
 • ใช้เล่นเกมความเร็ว 200/200 Mbps
 • ใช้ในบ้านความเร็ว 200/200 Mbps

ความเร็วสูงสุด

(ดาวน์โหลด/อัปโหลด)
THB 890
บาท/เดือน
 • ใช้เล่นเกมความเร็ว 300/300 Mbps
 • ใช้ในบ้านความเร็ว 300/300 Mbps

ความเร็วสูงสุด

(ดาวน์โหลด/อัปโหลด)
THB 990
บาท/เดือน
 • ใช้เล่นเกมความเร็ว 500/500 Mbps
 • ใช้ในบ้านความเร็ว 500/500 Mbps

พิเศษ  สมัครวันนี้

 
  • ฟรี! ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท
  • ฟรี! สิทธิ์ยืม SuperMESH WiFi Router มูลค่า 3,990 บาท*
  • ฟรี! สิทธิ์ยืม AIS PLAYBOX มูลค่า 2,490 บาท*
   (ระยะเวลาสัญญาอุปกรณ์ นาน 24 เดือน)
  • ส่วนลดค่าแรกเข้า เพียง 800 บาท จากปกติ 2,000 บาท

*คืนอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์ยืม เมื่อยกเลิกบริการ

AIS playbox
 1. แพ็กเกจ PLAY FAMILY รับสิทธิ์ชมฟรี 24 เดือน ผ่านกล่อง AIS PLAYBOX จะเริ่มตั้งแต่สมัครและติดตั้งแพ็กเกจ AIS Fibre ที่กำหนดสำเร็จ
  • สิทธิ์การใช้งานสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
  • แพ็กเกจ PLAY FAMILY สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับช่องรายการจากแพ็กเกจ PLAY FAMILY และ รายการต่างๆ ที่รับชมได้ฟรีบนกล่อง PLAYBOX
  • เงื่อนไขการรับสิทธิ์ VIU
  • รับสิทธิ์ชม VIU PREMIUM โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นานสูงสุด 12 เดือน
  • ลูกค้าต้องทำการรับสิทธิ์จาก SMS ที่ได้รับ ด้วยหมายเลขเอไอเอส ไฟเบอร์ ที่สมัครแพ็กเกจไว้เพื่อเริ่มใช้งาน
  • หากลูกค้าทำการยกเลิกแพ็กเกจ PLAY FAMILY สิทธิ์การรับชม VIU PREMIUM จะถูกยกเลิกพร้อมกันทันที หากลูกค้าต้องการรับชม VIU PREMIUM ต่อจะต้องทำการสมัครใหม่
  • รับชม VIU ได้ 4 อุปกรณ์ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://viu.com หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VIU ผ่าน App Store และ Google Play Store
  • เงื่อนไขบริการเสริม AIS PLAYBOX
  1. อัตราค่าบริการ AIS PLAYBOX เดือนละ 129 บาท/จุด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เว้นแต่ได้รับส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจหลัก
  2. รับสิทธิ์ยืมใช้อุปกรณ์ AIS PLAYBOX 1 ตัว/จุด ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ กรณียกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการต้องส่งคืนอุปกรณ์ AIS PLAYBOX ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ในวันยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการ หากไม่ส่งคืน ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  3. รับส่วนลดค่าบริหารจัดการอุปกรณ์ 3,096 บาท เมื่อใช้บริการ AIS PLAYBOX ตามกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการ
  4. สำหรับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต AIS Fibre แพ็กเกจความเร็ว 50 Mbps ขึ้นไป และใช้บริการ AIS PLAYBOX จุดที่ 1 แล้ว สามารถสมัครใช้บริการ AIS PLAYBOX เพิ่มได้สูงสุด 2 จุด (รวมจุดที่ใช้บริการอยู่เดิมเป็น 3 จุด) โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดวันและเวลาในการเข้าไปติดตั้ง AIS PLAYBOX ภายใน 24 ชั่วโมง
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ AIS Fibre ได้
  6. เมื่อใช้บริการจนครบระยะเวลาใช้บริการ AIS PLAYBOX ระบบจะทำการต่ออายุการใช้บริการให้อัตโนมัติตามอัตราค่าบริการเดิม หรือตามรายการส่งเสริมการขาย ณ ช่วงเวลานั้น โดยจะมีการส่ง SMS แจ้ง ก่อนที่การต่ออายุการใช้บริการจะเริ่มมีผล
  7. หากยกเลิกบริการ AIS PLAYBOX ก่อนครบครบกำหนดระยะเวลาใช้บริการตามแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าปรับในอัตราของค่าบริหารจัดการอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ ตามระยะเวลาที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการ AIS PLAYBOX เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือแสวงหาผลกำไร
  9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกและเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หากพบการกระทำดังกล่าวบริษัทฯจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

  หมายเหตุ
  1. กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการจุดที่ 2 และ จุดที่ 3 ติดตั้งอัตรา 850 บาท/จุด โดยชำระให้แก่ช่าง ณ วันติดตั้ง ทั้งนี้ ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งสาย LAN 15 เมตร โดยการเดินสายแบบตีกิ๊บ หากเกิน 15 เมตร คิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเมตรละ 20 บาท
 2.  

อุปกรณ์ ACCESSORIES

Router Dual Band

สามารถเชื่อมต่อร่วมกันในลักษณะ Mesh Wifi ทำให้ทุกพื้นที่ในบ้านสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ปล่อยสัญญาณไวไฟความแรงสูงที่ 2 ย่าน Dual Band ทั้ง 2.4 GHz และ 5 GHz ความแรงที่สูงจนเห็นได้ซัด รองรับการทำโทรศัพท์บ้านและการทำ Bridge Mode โดยพนักงานจาก AIS Fibre รีโมทเข้าทำให้โดยทันที

AIS Playbox

กล่องรับชมทีวี ความคมชัดระบบ 4K ใช้ระบบปฏิบัติการ Android สามารถใช้ Application ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ทั้ง Youtube, Facebook, Browser ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์การใช้ Netflix รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ตัวกล่องรองรับ Port HDMI, Lan, Audio Fiber Optic, USB ฯลฯ

สนใจสมัคร ตรวจสอบพื้นที่ สอบถามโปรโมชั่น คลิ๊กเลย