MESH WiFi Mini

AIS Fiber mesh wifi mini AIS Fibre AIS Fibre อินเตอร์เน็ตบ้าน เอไอเอส 399 บาท

AIS Fiber MESH WiFi Mini PACKAGE

เน็ตบ้าน AIS Fiber MESH Wifi คุณภาพ ติดตั้งเร็ว ติดต่อง่าย จัดเต็ม 2 Rounters

300/300 Mbps

(ดาวน์โหลด/อัปโหลด)
THB 399
บาท/เดือน
 • อุปกรณ์เราเตอร์ 2 ตัว
 • 300/300Mbps ความเร็วสูงสุด
 • -
 • บริการติดตั้งเร็วภายใน 24 ชม.
 • ติดต่อง่ายตลอด 24 ชม.
 • แก้ไขปัญหาจบภายใน 24 ชม.

300/300 Mbps

(ดาวน์โหลด/อัปโหลด)
THB 499
บาท/เดือน
 • อุปกรณ์เราเตอร์ 2 ตัว
 • 300/300Mbps ความเร็วสูงสุด
 • ฟรี SIM Net ปริมาณ 10 GB
 • บริการติดตั้งเร็วภายใน 24 ชม.
 • ติดต่อง่ายตลอด 24 ชม.
 • แก้ไขปัญหาจบภายใน 24 ชม.
 1. AIS Fiber MESH WiFi บริการใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น ระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการ คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศ อาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ
 2. ในช่วงเวลา 18:00 -24:00 น. ที่มีการใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมีผลให้ความเร็วในการใช้บริการตามที่ขอลดลง
AIS playbox
 1. แพ็กเกจ PLAY FAMILY รับสิทธิ์ชมฟรี 24 เดือน ผ่านกล่อง AIS PLAYBOX จะเริ่มตั้งแต่สมัครและติดตั้งแพ็กเกจ AIS Fibre ที่กำหนดสำเร็จ
 • สิทธิ์การใช้งานสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • แพ็กเกจ PLAY FAMILY สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับช่องรายการจากแพ็กเกจ PLAY FAMILY และ รายการต่างๆ ที่รับชมได้ฟรีบนกล่อง PLAYBOX
• เงื่อนไขการรับสิทธิ์ VIU
 • รับสิทธิ์ชม VIU PREMIUM โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นานสูงสุด 12 เดือน
 • ลูกค้าต้องทำการรับสิทธิ์จาก SMS ที่ได้รับ ด้วยหมายเลขเอไอเอส ไฟเบอร์ ที่สมัครแพ็กเกจไว้เพื่อเริ่มใช้งาน
 • หากลูกค้าทำการยกเลิกแพ็กเกจ PLAY FAMILY สิทธิ์การรับชม VIU PREMIUM จะถูกยกเลิกพร้อมกันทันที หากลูกค้าต้องการรับชม VIU PREMIUM ต่อจะต้องทำการสมัครใหม่
 • รับชม VIU ได้ 4 อุปกรณ์ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://viu.com หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VIU ผ่าน App Store และ Google Play Store
• เงื่อนไขบริการเสริม AIS PLAYBOX
 1. อัตราค่าบริการ AIS PLAYBOX เดือนละ 129 บาท/จุด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เว้นแต่ได้รับส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจหลัก
 2. รับสิทธิ์ยืมใช้อุปกรณ์ AIS PLAYBOX 1 ตัว/จุด ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ กรณียกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการต้องส่งคืนอุปกรณ์ AIS PLAYBOX ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ในวันยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการ หากไม่ส่งคืน ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 3. รับส่วนลดค่าบริหารจัดการอุปกรณ์ 3,096 บาท เมื่อใช้บริการ AIS PLAYBOX ตามกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการ
 4. สำหรับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต AIS Fibre แพ็กเกจความเร็ว 50 Mbps ขึ้นไป และใช้บริการ AIS PLAYBOX จุดที่ 1 แล้ว สามารถสมัครใช้บริการ AIS PLAYBOX เพิ่มได้สูงสุด 2 จุด (รวมจุดที่ใช้บริการอยู่เดิมเป็น 3 จุด) โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดวันและเวลาในการเข้าไปติดตั้ง AIS PLAYBOX ภายใน 24 ชั่วโมง
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ AIS Fibre ได้
 6. เมื่อใช้บริการจนครบระยะเวลาใช้บริการ AIS PLAYBOX ระบบจะทำการต่ออายุการใช้บริการให้อัตโนมัติตามอัตราค่าบริการเดิม หรือตามรายการส่งเสริมการขาย ณ ช่วงเวลานั้น โดยจะมีการส่ง SMS แจ้ง ก่อนที่การต่ออายุการใช้บริการจะเริ่มมีผล
 7. หากยกเลิกบริการ AIS PLAYBOX ก่อนครบครบกำหนดระยะเวลาใช้บริการตามแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าปรับในอัตราของค่าบริหารจัดการอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ ตามระยะเวลาที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการ AIS PLAYBOX เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือแสวงหาผลกำไร
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกและเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หากพบการกระทำดังกล่าวบริษัทฯจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ
  1. กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการจุดที่ 2 และ จุดที่ 3 ติดตั้งอัตรา 850 บาท/จุด โดยชำระให้แก่ช่าง ณ วันติดตั้ง ทั้งนี้ ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งสาย LAN 15 เมตร โดยการเดินสายแบบตีกิ๊บ หากเกิน 15 เมตร คิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเมตรละ 20 บาท

อุปกรณ์ ACCESSORIES

Router Dual Band

สามารถเชื่อมต่อร่วมกันในลักษณะ Mesh Wifi ทำให้ทุกพื้นที่ในบ้านสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ปล่อยสัญญาณไวไฟความแรงสูงที่ 2 ย่าน Dual Band ทั้ง 2.4 GHz และ 5 GHz ความแรงที่สูงจนเห็นได้ซัด รองรับการทำโทรศัพท์บ้านและการทำ Bridge Mode โดยพนักงานจาก AIS Fibre รีโมทเข้าทำให้โดยทันที

AIS Playbox

กล่องรับชมทีวี ความคมชัดระบบ 4K ใช้ระบบปฏิบัติการ Android สามารถใช้ Application ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ทั้ง Youtube, Facebook, Browser ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์การใช้ Netflix รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ตัวกล่องรองรับ Port HDMI, Lan, Audio Fiber Optic, USB ฯลฯ

สนใจสมัคร ตรวจสอบพื้นที่ สอบถามโปรโมชั่น คลิ๊กเลย