โปรขายดียอดฮิต

เน็ตบ้าน AIS Fibre 2023

เน็ตบ้าน AIS 500 บาท HOME WiFi สบายๆ

เน็ตบ้าน AIS 500 บาท คุณภาพ ติดตั้งเร็ว ติดต่อง่าย แก้ไขปัญหาภายใน 24 ชม.

500/000 Mbps

(ดาวน์โหลด/อัปโหลด)
THB 500
บาท/เดือน
 • 500/500Mbps ความเร็วสูงสุด
 • สัญญา 24 เดือน
 • บริการติดตั้งเร็วภายใน 24 ชม.
 • ติดต่อง่ายตลอด 24 ชม.
 • แก้ไขปัญหาจบภายใน 24 ชม.
 1. เน็ตบ้าน AIS 500 บาท บริการใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น ระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการ คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศ อาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ
 2. ในช่วงเวลา 18:00 -24:00 น. ที่มีการใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมีผลให้ความเร็วในการใช้บริการตามที่ขอลดลง
AIS playbox
 1. แพ็กเกจ PLAY FAMILY รับสิทธิ์ชมฟรี 24 เดือน ผ่านกล่อง AIS PLAYBOX จะเริ่มตั้งแต่สมัครและติดตั้งแพ็กเกจ AIS Fibre ที่กำหนดสำเร็จ
 • สิทธิ์การใช้งานสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • แพ็กเกจ PLAY FAMILY สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับช่องรายการจากแพ็กเกจ PLAY FAMILY และ รายการต่างๆ ที่รับชมได้ฟรีบนกล่อง PLAYBOX
• เงื่อนไขการรับสิทธิ์ VIU
 • รับสิทธิ์ชม VIU PREMIUM โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นานสูงสุด 12 เดือน
 • ลูกค้าต้องทำการรับสิทธิ์จาก SMS ที่ได้รับ ด้วยหมายเลขเอไอเอส ไฟเบอร์ ที่สมัครแพ็กเกจไว้เพื่อเริ่มใช้งาน
 • หากลูกค้าทำการยกเลิกแพ็กเกจ PLAY FAMILY สิทธิ์การรับชม VIU PREMIUM จะถูกยกเลิกพร้อมกันทันที หากลูกค้าต้องการรับชม VIU PREMIUM ต่อจะต้องทำการสมัครใหม่
 • รับชม VIU ได้ 4 อุปกรณ์ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://viu.com หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VIU ผ่าน App Store และ Google Play Store
• เงื่อนไขบริการเสริม AIS PLAYBOX
 1. อัตราค่าบริการ AIS PLAYBOX เดือนละ 129 บาท/จุด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เว้นแต่ได้รับส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจหลัก
 2. รับสิทธิ์ยืมใช้อุปกรณ์ AIS PLAYBOX 1 ตัว/จุด ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ กรณียกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการต้องส่งคืนอุปกรณ์ AIS PLAYBOX ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ในวันยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการ หากไม่ส่งคืน ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 3. รับส่วนลดค่าบริหารจัดการอุปกรณ์ 3,096 บาท เมื่อใช้บริการ AIS PLAYBOX ตามกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการ
 4. สำหรับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต AIS Fibre แพ็กเกจความเร็ว 50 Mbps ขึ้นไป และใช้บริการ AIS PLAYBOX จุดที่ 1 แล้ว สามารถสมัครใช้บริการ AIS PLAYBOX เพิ่มได้สูงสุด 2 จุด (รวมจุดที่ใช้บริการอยู่เดิมเป็น 3 จุด) โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดวันและเวลาในการเข้าไปติดตั้ง AIS PLAYBOX ภายใน 24 ชั่วโมง
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ AIS Fibre ได้
 6. เมื่อใช้บริการจนครบระยะเวลาใช้บริการ AIS PLAYBOX ระบบจะทำการต่ออายุการใช้บริการให้อัตโนมัติตามอัตราค่าบริการเดิม หรือตามรายการส่งเสริมการขาย ณ ช่วงเวลานั้น โดยจะมีการส่ง SMS แจ้ง ก่อนที่การต่ออายุการใช้บริการจะเริ่มมีผล
 7. หากยกเลิกบริการ AIS PLAYBOX ก่อนครบครบกำหนดระยะเวลาใช้บริการตามแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าปรับในอัตราของค่าบริหารจัดการอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ ตามระยะเวลาที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการ AIS PLAYBOX เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือแสวงหาผลกำไร
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกและเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หากพบการกระทำดังกล่าวบริษัทฯจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ
  1. กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการจุดที่ 2 และ จุดที่ 3 ติดตั้งอัตรา 850 บาท/จุด โดยชำระให้แก่ช่าง ณ วันติดตั้ง ทั้งนี้ ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งสาย LAN 15 เมตร โดยการเดินสายแบบตีกิ๊บ หากเกิน 15 เมตร คิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเมตรละ 20 บาท

อุปกรณ์ ACCESSORIES

Router Dual Band

สามารถเชื่อมต่อร่วมกันในลักษณะ Mesh Wifi ทำให้ทุกพื้นที่ในบ้านสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ปล่อยสัญญาณไวไฟความแรงสูงที่ 2 ย่าน Dual Band ทั้ง 2.4 GHz และ 5 GHz ความแรงที่สูงจนเห็นได้ซัด รองรับการทำโทรศัพท์บ้านและการทำ Bridge Mode โดยพนักงานจาก AIS Fibre รีโมทเข้าทำให้โดยทันที

AIS Playbox

กล่องรับชมทีวี ความคมชัดระบบ 4K ใช้ระบบปฏิบัติการ Android สามารถใช้ Application ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ทั้ง Youtube, Facebook, Browser ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์การใช้ Netflix รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ตัวกล่องรองรับ Port HDMI, Lan, Audio Fiber Optic, USB ฯลฯ

สนใจสมัคร ตรวจสอบพื้นที่ สอบถามโปรโมชั่น คลิ๊กเลย